Bağışçı Hakkı

Bağışçı Hakları

İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı bünyesine yapılacak bağışlar, 5072 sayılı Vakıflar yasası ile Vakıfların Kamu kurumları ile ilişkileri ve özellikle bağış toplama koşulları ile sınırlandırılmıştır.

Bu kapsamda;

Yapılacak ayni ve nakdi bağışlarda gönüllülük esastır.

Kişiler ve Kurumlar tarafından yapılacak bağışlar şartsız yapılabileceği gibi, “amaca dönük/şartlı da yapılabilir.

Burs Bağışları, bağışçının isteği doğrultusunda bağışçının adı ile öğrenciye verilebilir.

Büyük bağışlar bağışçının isteği doğrultusunda protokole bağlanabilir, bağış kullanım şartları vakıf mevzuatı çerçevesinde protokolle düzenlenebilir.

Ayni veya Nakdi yapılacak bağışlar için, Bağışçıya İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı tarafından Bağış Makbuzu düzenlenir.

Ayrıca İTÜ hesaplarına bağış yapılabilmektedir.