Destekler

Destekler

İTÜ’nün temel hedefi öncü ve örnek bir araştırma üniversitesi olmaktır. Üniversitelerin temel görevi olan eğitim, araştırma ve uygulama bileşenleri içinden araştırmaya ayrıca öncelik vermektedir. Bu önceliğin gereği olarak, bir yandan araştırma faaliyetlerine uygun altyapı geliştirilmekte, diğer yandan araştırma projelerine verilen destekler artırılmaktadır. İTÜ, öğrenci araştırmalarının desteklenmesini de çok önemsemektedir. Genç mühendis adayları, geleceğin teknolojilerini yakalayacak çalışmalar yapmaları, yeni fikirler üretmeleri ve büyük düşünmeleri için teşvik edilmekte, bu bakış açısıyla projelerine destek verilmektedir.


    Destekler

    • Akademisyenlerin Aldığı Proje Destekleri
    • Öğrencilere Verilen Destekler
    • Öğrencilere Giysi ve Eşya Desteği
    • Öğrenci Kulüplerine Verilen Destekler